Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miroslav Mišinec MMš Rozvrh
miroslav.misinec@narniaba.sk
Foto PaedDr. Roman Baranovič RB Rozvrh
Riaditeľ
roman.baranovic@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Petrakovičová MP Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 8.X
Kabinet: 8.X
miroslava.petrakovicova@narniapk.sk
 
 
Miroslava Andelová MA Vychovávateľka
miroslava.andelova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Beáta Aštaryová BA Špeciálna pedagogička
beata.astaryova@narniapk.sk
 
 
Petra Bachmayerová BP Rozvrh
Učiteľka
petra.bachmayerova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Robert Barok RB Rozvrh
Triedny učiteľ: 8.X
Zástupca v triede: 8.X
robert.barok@narniapk.sk
 
 
Daniela Mariena Belavy DB Rozvrh
Zahraničná lektorka
daniela.belavy@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Magdaléna Benková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.X
Kabinet: 4X
magda.benkova@narniapk.sk
 
 
Bc. Eva Dolníková DE Učiteľka
eva.dolnikova@narniapk.sk
 
 
Daniela Ďuríková DD Vychovávateľka
daniela.durikova@narniapk.sk
 
 
Bc. Denisa Džuganová DD Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.X
Zástupca v triede: 7.X
denisa.dzuganova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková FMJ Vychovávateľka
julia.farkasova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Katarína Gottschallová KG Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.X
Kabinet: 1X
katarina.gottschallova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Lucia Haverlíková HL Rozvrh
Učiteľka
lucia.haverlikova@narniapk.sk
 
 
Bc. Abigail Hudec AK Rozvrh
Učiteľka
abigail.kratzat@narniapk.sk
 
 
Mgr. Zdenka Charbulová ZCH Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.X
zdenka.charbulova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Michaela Ihring MI Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.X
Zástupca v triede: 6.X
michaela.ihring@narniapk.sk
 
 
Mgr. Jana Jantová JJ Rozvrh
Učiteľka
jana.jantova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Jana Ježišková JZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.X
jana.jeziskova@narniapk.sk
 
 
Ivana Juranová JI Vychovávateľka
ivana.juranova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Peter Kárpáty PK Rozvrh
Učiteľ
peter.karpaty@narniapk.sk
 
 
Mgr. Anna Konkoľová KA Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.X
Zástupca v triede: 5.X
anna.konkolova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Ivona Križanová IK Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.X
Kabinet: 5X
ivona.krizanova@narniapk.sk
 
 
Ing. Natália Luptáková NL Rozvrh
Učiteľka
natalia.luptakova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Zuzana Machalová ZM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.X
zuzana.machalova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Monika Mitanová MM Rozvrh
Učiteľka
monika.mitanova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Adriana Mokrá, PhD. AM Rozvrh
Učiteľka
adriana.mokra@narniapk.sk
 
 
Mgr. Ingrid Nemčeková IN Rozvrh
Učiteľka
ingrid.nemcekova@narniapk.sk
 
 
Bc. Lenka Pavčová LF Učiteľka
lenka.fröhlichova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Lucia Pullmanová LP Vychovávateľka
lucia.pullmanova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Tatiana Sroková TS Rozvrh
Učiteľka
Kabinet: Odborná učebňa
tatiana.srokova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Zuzana Šicková Rozvrh
Učiteľka
zuzana.sickova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Anna Šmondrková Učiteľka
anna.smondrkova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Beáta Šošovičková Vychovávateľka
beata.sosovickova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Barbora Vizváryová BV Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.X
barbora.vizvaryova@narniapk.sk
 
 
Bc. Martina Vrobelová MV Vychovávateľka
martina.vrobelova@narniapk.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Cirkevná základná škola Narnia - elokované pracovisko Pezinok
    Komenského 27
    902 01 Pezinok
  • +421 911 788 755

Mapa

Právne informácie