Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Miroslav Mišinec MMš
miroslav.misinec@narniaba.sk
Foto PaedDr. Roman Baranovič RB Riaditeľ
roman.baranovic@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Petrakovičová MP Zástupkyňa
Kabinet: 8.X
miroslava.petrakovicova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Veronika Adamová VA Triedna učiteľka: 1.Y
Kabinet: 3X
veronika.adamova@narniapk.sk
 
 
Miroslava Andelová MA Vychovávateľka
miroslava.andelova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Beáta Aštaryová BA Špeciálna pedagogička
beata.astaryova@narniapk.sk
 
 
Petra Bachmayerová BP Učiteľka
petra.bachmayerova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Robert Barok RB Učiteľ
robert.barok@narniapk.sk
 
 
Daniela Mariena Belavy DB Zahraničná lektorka
daniela.belavy@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Magdaléna Benková MB Triedna učiteľka: 5.X
Kabinet: 4X
magda.benkova@narniapk.sk
 
 
Bc. Eva Dolníková DE Učiteľka
Zástupca v triede: 1.Y
eva.dolnikova@narniapk.sk
 
 
Daniela Ďuríková DD Vychovávateľka
daniela.durikova@narniapk.sk
 
 
Bc. Denisa Džuganová DD Triedna učiteľka: 5.X
Zástupca v triede: 5.X
denisa.dzuganova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková FMJ Vychovávateľka
julia.farkasova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Katarína Gottschallová KG Triedna učiteľka: 2.X
Kabinet: 1X
katarina.gottschallova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Lucia Haverlíková HL Učiteľka
lucia.haverlikova@narniapk.sk
 
 
Bc. Abigail Hudec AK Učiteľka
abigail.kratzat@narniapk.sk
 
 
Mgr. Zdenka Charbulová ZCH Triedna učiteľka: 7.X
zdenka.charbulova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Michaela Ihring MI Triedna učiteľka: 7.X
Zástupca v triede: 7.X
michaela.ihring@narniapk.sk
 
 
Mgr. Jana Jantová JJ Učiteľka
jana.jantova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Jana Ježišková JZ Triedna učiteľka: 3.X
jana.jeziskova@narniapk.sk
 
 
Ivana Juranová JI Vychovávateľka
ivana.juranova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Peter Kárpáty PK Učiteľ
peter.karpaty@narniapk.sk
 
 
Mgr. Anna Konkoľová KA Triedna učiteľka: 6.X
anna.konkolova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Ivona Križanová IK Triedna učiteľka: 1.X
Kabinet: 5X
ivona.krizanova@narniapk.sk
 
 
Ing. Natália Luptáková NL Učiteľka
natalia.luptakova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Zuzana Machalová ZM Triedna učiteľka: 8.X
zuzana.machalova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Monika Mitanová MM Učiteľka
monika.mitanova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Adriana Mokrá, PhD. AM Učiteľka
adriana.mokra@narniapk.sk
 
 
Mgr. Ingrid Nemčeková IN Učiteľka
ingrid.nemcekova@narniapk.sk
 
 
Bc. Lenka Pavčová LF Učiteľka
lenka.fröhlichova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Lucia Pullmanová LP Vychovávateľka
lucia.pullmanova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Tatiana Sroková TS Triedna učiteľka: 9.X
Kabinet: Odborná učebňa
tatiana.srokova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Anna Šmondrková Učiteľka
anna.smondrkova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Beáta Šošovičková Vychovávateľka
beata.sosovickova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Barbora Vizváryová BV Triedna učiteľka: 4.X
barbora.vizvaryova@narniapk.sk
 
 
Bc. Martina Vrobelová MV Vychovávateľka
martina.vrobelova@narniapk.sk

© aScAgenda 2018.0.1113 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.08.2018

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Cirkevná základná škola Narnia - elokované pracovisko Pezinok
    Komenského 27
    902 01 Pezinok
  • +421 911 788 755

Mapa

Právne informácie