Zoznam učiteľov

E-mail
Foto PaedDr. Roman Baranovič RB Rozvrh
Riaditeľ
roman.baranovic@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Miroslava Petrakovičová MP Rozvrh
Zástupkyňa
miroslava.petrakovicova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Veronika Adamová VA Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.Y
veronika.adamova@narniapk.sk
 
 
Miroslava Andelová MA Vychovávateľka
Zástupca v triede: 2.X
miroslava.andelova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Beáta Aštaryová BA Rozvrh
Špeciálna pedagogička
beata.astaryova@narniapk.sk
 
 
Petra Bachmayerová PB Rozvrh
Učiteľka
petra.bachmayerova@narniapk.sk
Foto PaedDr. Magdaléna Benková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.X
magdalena.benkova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Lena Bočkayová LB Rozvrh
Učiteľka
lena.bockayova@narniapk.sk
 
 
Bc. Eva Dolníková ED Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.Y
eva.dolnikova@narniapk.sk
 
 
Daniela Ďuríková DD Vychovávateľka
daniela.durikova@narniapk.sk
 
 
Bc. Denisa Džuganová DD Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.X
Zástupca v triede: 5.X
denisa.dzuganova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková JFM Pedagogická asistentka učiteľa
julia.farkasova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Katarína Gottschallová KG Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.X
katarina.gottschallova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Lucia Haverlíková LH Rozvrh
Učiteľka
lucia.haverlikova@narniapk.sk
 
 
Bc. Abigail Hudec AH Rozvrh
Učiteľka
abigail.hudec@narniapk.sk
 
 
Mgr. Zdenka Charbulová ZCH Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.X
zdenka.charbulova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Kristína Chlebišová KCh Rozvrh
Učiteľka
kristina.chlebisova@narniaba.sk
 
 
Erika Chrappová ECH Rozvrh
Pedagogická asistentka učiteľa
chrappova.erika@gmail.com
 
 
Mgr. Michaela Ihring MI Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.X
Zástupca v triede: 7.X
michaela.ihring@narniapk.sk
 
 
Mgr. Jana Jantová JJ Rozvrh
Učiteľka
jana.jantova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Anna Konkoľová AK Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.X
anna.konkolova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Ivona Križanová IK Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.X
ivona.krizanova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Veronika Kukliková VK Vychovávateľka
Zástupca v triede: 4.X
veronika.kuklikova@narniapk.sk
 
 
Ing. Natália Luptáková NL Rozvrh
Učiteľka
natalia.luptakova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Zuzana Machalová ZM Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.X
zuzana.machalova@narniapk.sk
 
 
Etela Malíková EM Rozvrh
Učiteľka
etela.malikova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Miroslav Mišinec MMš Rozvrh
Učiteľ
miroslav.misinec@narniaba.sk
 
 
Bc. Juraj Miškovský JM Rozvrh
Učiteľ
juraj.miskovsky@narniapk.sk
 
 
Mgr. Monika Mitanová MM Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.X
Zástupca v triede: 6.X
monika.mitanova@narniapk.sk
 
 
PaedDr. Adriana Mokrá, PhD. AM Rozvrh
Učiteľka
adriana.mokra@narniapk.sk
 
 
Mgr. Ingrid Nemčeková IN Rozvrh
Učiteľka
ingrid.nemcekova@narniapk.sk
 
 
Bc. Lenka Pavčová LP Pedagogická asistentka učiteľa
lenka.pavcova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Lucia Pullmanová LP Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.X
lucia.pullmanova@narniapk.sk
 
 
RNDr. Tatiana Sroková TS Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.X
tatiana.srokova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Anna Steinerová AS Rozvrh
Psychologička
anna.steinerova@narniapk.sk
 
 
Ivana Škrípová Vychovávateľka
Zástupca v triede: 3.X
ivana.skripova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Beáta Šošovičková Rozvrh
Pedagogická asistentka učiteľa
beata.sosovickova@narniapk.sk
 
 
Mgr. Barbora Vizváryová BV Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.X
barbora.vizvaryova@narniapk.sk
 
 
Bc. Martina Vrobelová MV Vychovávateľka
Zástupca v triede: 1.X
martina.vrobelova@narniapk.sk
 
 
Ľuboš Zaťko Rozvrh
Učiteľ

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 10.12.2018

Voľné miesta na našej škole

Kontakt

  • Cirkevná základná škola Narnia - elokované pracovisko Pezinok
    Komenského 27
    902 01 Pezinok
  • +421 911 788 755

Mapa

Právne informácie