• Elektronická prihláška

 • Prihláška na štúdium na našej škole

  Pozor, dôležité upozornenie.

   

  Prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do štvrtka 8. 4. 2021 do 20:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu.

  Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien, používajte diakritiku).

  V procese vypĺňania prihlášky bude potrebné priložiť naskenované alebo odfotené súbory s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi oboch rodičov. Priložte, prosím, obe strany občianskeho preukazu.

  Po vyplnení prihlášky Vám na Váš email príde kód, ktorý si, prosím, uschovajte. Taktiež Vás prosíme, aby ste prihlášku nevyplnili viackrát, ale prostredníctvom kódu vstúpili do už Vami vytvorenej prihlášky, ak potrebujete nejaký údaj doplniť alebo opraviť.

  V prípade nejasností, prosíme, kontaktujte administratívu školy mailom na tajomnik@narniapk.sk.

  Ďakujeme.

  Vyplnenie prihlášky

  Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


  Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

  Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
  Kód formulára: