• Učitelia

    • PaedDr. Miroslava Petrakovičová
    • PaedDr. Miroslava Petrakovičová
     riaditeľka elokovaného pracoviska
     miroslava.petrakovicova@narniapk.sk
    • Mgr. Monika Mitanová
    • Mgr. Monika Mitanová
     učiteľka náboženstva, advisorka 6.X, 2. stupeň
     monika.mitanova@narniapk.sk
    • Mgr. Anna Steinerová
    • Mgr. Anna Steinerová
     školská psychologička, advisorka 7.X
     anna.steinerova@narniapk.sk
    • Miroslava Andelová
    • Miroslava Andelová
     učiteľka Rest Time, 2.X
     miroslava.andelova@narniapk.sk
    • PaedDr. Veronika Adamová
    • PaedDr. Veronika Adamová
     učiteľka 4.Y, 1.stupeň
     veronika.adamova@narniapk.sk
    • Ing. Petra Bachmayerová
    • Ing. Petra Bachmayerová
     učiteľka náboženstva, učiteľka Rest Time, 4.Y
     petra.bachmayeova@narniapk.sk
    • PaedDr. Magdaléna Benková
    • PaedDr. Magdaléna Benková
     učiteľka, 5.X, 2. stupeň
     magdalena.benkova@narniapk.sk
    • Bc. Eva Dolníková
    • Bc. Eva Dolníková
     učiteľka Rest Time, 3.X
     eva.dolnikova@narniapk.sk
    • Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková
    • Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková
     špeciálna pedagogička
     julia.farkasova@narniapk.sk
    • Mgr. Katarína Gottschallová
    • Mgr. Katarína Gottschallová
     učiteľka, 1.X, 1. stupeň
     katarina.gottschallova@narniapk.sk
    • Mgr. Katarína Horániová
    • Mgr. Katarína Horániová
     učiteľka náboženstva a tajomníčka, 1. stupeň
     katarina.horaniova@narniapk.sk
    • RNDr. Katarína Horváthová
    • RNDr. Katarína Horváthová
     učiteľka biológie, 2. stupeň
     katarina.horvathova@narniapk.sk
    • Bc. Abigail Hudec
    • Bc. Abigail Hudec
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     abigail.hudec@narniapk.sk
    • Mgr. Michaela Ihring
    • Mgr. Michaela Ihring
     učiteľka anglického jazyka, advisorka 8.X, 2. stupeň
     michaela.ihring@narniapk.sk
    • Mgr. Katarína Ivančíková
    • Mgr. Katarína Ivančíková
     učiteľka, 4.X., 1.stupeň
     katarina.ivancikova@narniapk.sk
    • Mgr. Ivona Križanová
    • Mgr. Ivona Križanová
     učiteľka, 2.X, 1. stupeň
     ivona.krizanova@narniapk.sk
    • Mgr. Veronika Kuklíková
    • Mgr. Veronika Kuklíková
     učiteľka slovenského jazyka a telesnej výchovy, advisorka 7.X, 2. stupeň
     veronika.kuklikova@narniapk.sk
    • Mgr. Lucia Lacková
    • Mgr. Lucia Lacková
     učiteľka dejepisu, občianskej náuky a informatiky, advisorka 5.X, 2. stupeň
     lucia.lackova@narniapk.sk
    • Mgr. Jana Lučeničová
    • Mgr. Jana Lučeničová
     učiteľka slovenského jazyka, 2. stupeň
     jana.lucenicova@narniapk.sk
    • Ing. Natália Luptáková
    • Ing. Natália Luptáková
     učiteľka náboženstva, 1. stupeň
     natalia.luptakova@narniapk.sk
    • Etela Malíková
    • Etela Malíková
     učiteľka anglického jazyka, 2. stupeň
     etela.malikova@narniapk.sk
    • Mgr. Beáta Michelčíková
    • Mgr. Beáta Michelčíková
     asistentka učiteľa, učiteľka nemeckého jazyka
     beata.michelcikova@narniapk.sk
    • Mgr. Ingrid Nemčeková
    • Mgr. Ingrid Nemčeková
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
     ingrid.nemcekova@narniapk.sk
    • Mgr. Marek Porvažník
    • Mgr. Marek Porvažník
     učiteľ geografie a telesnej výchovy, advisor 8.X, 2. stupeň
     marek.porvaznik@narniapk.sk
    • Mgr. Lucia Pullmanová
    • Mgr. Lucia Pullmanová
     učiteľka, 3.X, 1. stupeň
     lucia.pullmanova@narniapk.sk
    • Mgr. Klára Slezáková
    • Mgr. Klára Slezáková
     učiteľka matematiky, advisorka 6.X, 2. stupeň
     klara.slezakova@narniapk.sk
    • Mgr. Dagmar Ševčíková
    • Mgr. Dagmar Ševčíková
     učiteľka španielskeho jazyka, učiteľka Rest Time, 4.X a 5.X
     dagmar.sevcikova@narniapk.sk
    • RNDr. Tatiana Sroková
    • RNDr. Tatiana Sroková
     učiteľka fyziky, chémie a techniky, 2. stupeň
     tatiana.srokova@narniapk.sk
    • Mgr. Beáta Šošovičková
    • Mgr. Beáta Šošovičková
     asistentka učiteľa
     beata.sosovickova@narniapk.sk
    • PaedDr. Anna Šmondrková
    • PaedDr. Anna Šmondrková
     učiteľka informatiky, metodička IKT
     anna.smondrkova@narniapk.sk
    • Bc. Martina Vrobelová
    • Bc. Martina Vrobelová
     asistentka učiteľa
     martina.vrobelova@narniapk.sk
    • Ľuboš Zaťko
    • Ľuboš Zaťko
     učiteľ hudobnej výchovy, 2. stupeň
    • PhDr. Veronika Zőldová
    • PhDr. Veronika Zőldová
     učiteľka Rest Time, 1.X
     veronika.zoldova@narniapk.sk
    • Mgr. Iveta Žňavová
    • Mgr. Iveta Žňavová
     učiteľka, 2. stupeň
     iveta.znavova@narniapk.sk
    • Ing. Barbora Vorlíčková
    • Ing. Barbora Vorlíčková