• Učitelia

    • PaedDr. Roman Baranovič
    • PaedDr. Roman Baranovič
     riaditeľ CZŠ Narnia PK
    • PaedDr. Miroslava Petrakovičová
    • PaedDr. Miroslava Petrakovičová
     učiteľka, zástupkyňa pre vedenie pobočky
    • Mgr. Monika Mitanová
    • Mgr. Monika Mitanová
     učiteľka náboženstva, advisorka 7.X, 2. stupeň
    • Mgr. Anna Steinerová
    • Mgr. Anna Steinerová
     školská psychologička, advisorka 5.X, špecialisti
    • Miroslava Andelová
    • Miroslava Andelová
     učiteľka, 2.Y, 1. stupeň
    • PaedDr. Magdaléna Benková
    • PaedDr. Magdaléna Benková
     učiteľka, 3.X, 1. stupeň
    • Bc. Eva Dolníková
    • Bc. Eva Dolníková
     učiteľka Rest Time
    • Daniela Ďuríková
    • Daniela Ďuríková
     učiteľka Rest Time
    • Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková
    • Mgr. Júlia Farkašová Majerčíková
     asistentka učiteľa, špecialisti
    • Mgr. Katarína Gottschallová
    • Mgr. Katarína Gottschallová
     učiteľka, 1.X, 1. stupeň
    • RNDr. Lucia Haverlíková
    • RNDr. Lucia Haverlíková
     učiteľka informatiky, 2. stupeň
    • Bc. Abigail Hudec
    • Bc. Abigail Hudec
     učiteľka anglického jazyka, 1. stupeň
    • Mgr. Zdenka Charbulová
    • Mgr. Zdenka Charbulová
     učiteľka dejepisu a občianskej náuky, advisorka 8.X, 2. stupeň
    • Mgr. Michaela Ihring
    • Mgr. Michaela Ihring
     učiteľka anglického jazyka, advidorka 8.X, 2. stupeň
    • Mgr. Jana Jantová
    • Mgr. Jana Jantová
     učiteľka španielskeho jazyka, 2. stupeň
    • Mgr. Anna Baričičová
    • Mgr. Anna Baričičová
     učiteľka slovenčiny, advisorka 7.X, 2. stupeň
    • Mgr. Ivona Križanová
    • Mgr. Ivona Križanová
     učiteľka, 2.X, 1. stupeň
    • Mgr. Veronika Kuklíková
    • Mgr. Veronika Kuklíková
     učiteľka 5. ročníka, advisorka 5.X, 2. stupeň
    • Mgr. Lucia Lacková
    • Mgr. Lucia Lacková
     učiteľka dejepisu a Rest Time, 2. stupeň
    • RNDr. Zuzana Machalová
    • RNDr. Zuzana Machalová
     učiteľka matematiky, advidorka 6.X, 2. stupeň